Khát vọng và đam mê

Anh là người kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông, còn là một người làm văn hóa vừa là một nhà hảo tâm lặng lẽ ở sài gòn, trong vòng 2 năm cho ra đời…