Đâu phải đầy đủ mới có thể chia sẽ

Đâu phải đầy đủ mới có thể chia sẽ

Cái kết của cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích Andersend đã làm triệu độc giả rưng rức…sao lại để cô bé chết cóng?  sao không mua cho cô bé một cây diêm hay lớn hơn là quan tâm…