Sẽ chia khó hay dễ

Chúng ta than phiền về chất lượng cuộc sống giảm sút, con người ít quan tâm đến nhau, vì sao? nếu người ta có thể vì những lợi ích riêng tư mà bất chấp thủ đoạn quên đi đạo lý làm người…